Home Contact Us Site Map
http://www.gale-albufeira.com/
Regina
Reservas Informação Corporativa Links Cash Advancement


Terms of Use  

» Advarsel

Oplysningerne indeholdt i og som er tilgængelige på lisaltur.com hjemmeside stilles til disposition til almindeligt brug og har til formål at formidle almindelige oplysninger af interesse til brugerne. Lovens anvendelighed kan skifte, afhængigt af omstændighederne, aktiviteterne, geografisk beliggenhed eller andre omstændigheder a legal karakter.

Undladelser eller ubestemtheder i oplysningerne indeholdt på hejmmesiden kan forekomme. Vi gør vort bedste for at sikre at alle oplysningerne indeholdt på Stedet indhentes fra sikre kilder. Lisaltur påtager sig dog ikke ansvaret for eventuelle fejl eller undladelser eller for eventuelle konsekvenser af brugen af disse oplysninger.

Brugeren er indforstået med at oplysningerne indeholdt på hejmmesiden leveres som de er og dens skabere er ikke forpligtet til at give nogen form for faglig rådgivning eller anden service i tilknytning hertil. Hejmmesiden bør ikke benyttes i stedet for faglig rådgivning. I tilfælde af tvivl og før du træffer nogen beslutning eller handler bør du forhøre dig hos en medarbejder hos Lisaltur.

Under ingen omstændigheder kan Lisaltur, dets partnere eller andre tilknyttede virksomheder, dets agenter eller medarbejdere, drages til ansvar for nogen beslutning eller handling truffet på basis af oplysningerne indeholdt på nærværende hjemmeside eller for nogen som helst følger, skader eller lignende, selv om de er blevet gjort opmærksomme på muligheden for at sådanne skader kan indtræffe.

Visse links på dette Sted er knyttet til andre Web-steder, vedligeholdt og styret af tredjemand og over hvilke Lisaltur ikke har nogen form for kontrol ligesom de heller ikke er ansvarlige for indholdet.

Lisaltur besidder et e-handel system med elektronisk betaling. Til trods for SSL-enkryptering, er der en fjern mulighed for at tredjemand kan gribe ind i kommunikationerne og sætter sig i besiddelse af indholdet. I tilfælde af bedrageri vil Lisaltur gøre deres yderste, inden for lovens rammer, for at eventuelle forbrydere straffes.

Erklæring vedr. beskyttelse af personlige oplysninger

Lisaltur tager hensyn til deres brugers privatliv. Vi er engageret i beskyttelsen af vore brugers og kunders privatliv i overensstemmelse med den praksis vedr. beskyttelsen af brugernes privatliv og personlige data der anvendes i hele verden.

Som forskrevet i loven videregiver Lisaltur ingen personlige oplysninger til tredjemand, uden først at have opnået tilladelse dertil.
....................................................

» Indhentede oplysninger

Vi kan indhente oplysninger ved hjælp af spørgeskemaer og registreringsblanketter og når vi modtager en e-mail med dine data. Alle blanketterne der beregnet til at indsamle personlige oplysninger er klart identificerede og på ingen måde tilsløret.

Vi indhenter også oplysninger automatisk hver gang nogen besøger vor hjemmeside. Disse sidste oplysninger indsamles talmæssigt uden at der sker nogen identifikation af brugeren og anvendes udelukkende til statistiske formål vedrørende besøg på vor hejmmeside.

Oplysninger der indsamles på denne måde og som indbefatter demografiske data og data om karakteristika vedrørende netsurfing, anvendes udelukkende på sammenholdt vis.

Oplysninger vi indsamler gennem kontakterne med vore kunder og gennem registreringsblanketterne bruges til at kontakte kunderne når vi finder det påkrævet og til at formidle regelmæssige oplysninger vedrørende Lisaltur. Brugerne kan vælge at blive slettet fra vor mailing lists.

....................................................

» Brug af personlige oplysninger

De personlige oplysninger vi indhenter gennem vor lisaltur.com hejmmesiden bliver behandlet med det formål at :
· levere en personaliseret service
· gennemføre markedsundersøgelser
· levere oplysninger vedrørende de produkter og servicer vi tilbyder

Hvis du ikke ønsker at modtage oplysninger vedrørende vore produkter og servicer eller produkter og servicer som vi tilvejebringer i fællesskab med eller i andre virksomheders navn, bedes du venligst mærk af i det tilsvarende felt på registreringsblanketten.

Vi benytter også oplysningerne på sammenholdt vis (dvs. således at den individuelle brugers identitet ikke fastslås):
· til at opbygge markedsprofiler
· som bistand til udvikling af strategier
· til undersøgelse af brugen af Web-stedet

....................................................

» Brug af "cookies"

Vi benytter ikke "cookies" til at identificere dig når du besøger lisaltur.com. En “cookie” er et lille stykke information som sendes af en Web server til en Web browser og som gør det muligt for serveren at hente oplysningen tilbage fra browseren.

....................................................

» Valg

Du kan få tilsendt periodevis e-mails indeholdende newsletters eller andre oplysninger.

Disse newsletters indeholder oplysninger vedrørende nyheder og faciliteter som er værd at læse om på vor hjemmeside.

Hjemmesiden tillader at brugerne aflyser direkte modtagelsen vore meddelelser.

....................................................

» Overførsler over Internettet

Da Internettet er et globalt miljø, indebærer brugen af Internettet til at indsamle og behandle personlige data nødvendigvis international overførslen af samme data.

Således, når du surfer på lisaltur.com og når du kommunikerer med os på elektronisk vis, giver du din indforståelse til at vi behandler de individuelle data som anført ovenfor.

Vor privatlivspolitik finder ikke anvendelse med hensyn til tredjemands hjemmesider.
....................................................

» Æ ndring af nærværende betingelser

Lisaltur forbeholder sig retten til, såfremt vi finder det passende, at foretage ændringer på hvilken som helst af Stedets sider.

Grundet vor politik vedrørende opdatering og forbedring af vor hjemmeside kan Lisaltur når som helst ændre nærværende betingelser (også betingelserne knyttet til brugen af indholdet).

Skulle vi ændre betingelserne vil vi lade dig det vide, enten per e-mail eller v ed offentliggørelse af enkelthederne vedrørende disse ændringer som i så fald vil fremgå i slutningen af nærværende betingelser.

Hvis du benytter hjemmesiden efter at ændringerne er blevet udgivet eller efter du har modtaget meddelelse om ændringerne, bekræfter du dermed at du agerer på basis af ændringerne.

Hvis du ikke er enig i at agere på basis af disse ændringer bør du ikke mere benytte hjemmeside efter at ændringerne er blevet udgivet i slutningen af nærværende betingelser eller efter du har modtaget meddelelse om at de er trådt i kraft.

....................................................

» Almindelige oplysninger

Du kan ikke knytte, videregive licens eller på nogen anden måde overføre nogen af rettighederne opnået i forbindelse med nærværende betingelser.

Skulle en kompetent domstol anse nogen bestemmelse i nærværende betingelser som værende ugyldig, vil den manglende gyldighed ikke berøre de andre bestemmelser som således bevarer deres gyldighed.

Bestemmelserne indeholdt i nærværende betingelser har udelukkende bekvemmelighedsvirkning og har ingen lovmæssig mening eller virkning.
....................................................

» Kontakt Lisaltur

Har du nogen tvivl vedrørende nærværende erklæring om beskyttelse af privatlivet eller om den praksis der gælder for nærværende hjemmeside bedes du venligst kontakte os.

....................................................

Português
English
Español
Français
Deustch
Svensk
Norsk
Dansk
Nederlands
Polksi
Pycco
 
Photo Gallery
Travel Information
Algarve Golf
Algarve Map

Hovedkontor Lissabon
(reservationsafdeling)

Åbningstider:
Kl. 9.00-13.00, samt
Kl. 14.30-18.00

Rua António Enes, 9-4º Dt.
1050-023 Lisboa

Tlf: (351) 213 547 736
.......(351) 213 547 024
Mobil (reservationer):
.......91 248 17 78

Fax: (351) 213 538 225
E-mail: reservas@lisaltur.com

SKYPE ADVANCE:
lisalturlisboacomercial
lisalturreservas1
lisalturreservas2
lisalturreservas3
lisalturreservas2
lisalturreservas3
lisalturreservas2
lisalturreservas3
LisalturlisboacContabilidade

tripadvisor

Pme lider

Prémio CGD Lisaltur

Recomende este site
Bookmark
 
Regina *** da Galé webdesign: Ideias Frescas, © 2004 | reccommended screen resolution 1024x768 | IE 5.0 or above