Home Contact Us Site Map
http://www.gale-albufeira.com/
Regina
Reservas Informação Corporativa Links Cash Advancement


Bruksvilkår  

» Varsel

Informasjon tilgjengelig i nettsidene lisaltur.com er for generelt bruk og har til hensikt å tilby brukeren informasjon av generell interesse. Anvendelse av lover kan avvike etter de spesielle fakta som er involvert, som aktiviteter, grafisk beliggenhet eller andre fakta av forskriftsmessig natur.

Nettsidene kan inneholde mangler eller feil. Alle anstrengelser er truffet for å sikre at all informasjon i nettsidene er skaffet fra de mest sikre kildene. Lisaltur fraskriver seg imidlertid ansvar for enhver feil eller mangel og for resultater som følge av informasjon.

Brukeren er enig om at informasjonen i nettsidene er oppgitt slik den er og forfatterne gir ikke profesjonell rådgivning eller andre relaterte tjenester. Sidene bør ikke brukes som en erstatning for profesjonell rådgivning. Ved tvil og før en avgjørelse eller handling blir foretatt, bør en profesjonell fra Lisaltur kontaktes.

Ikke i noen tilfeller kan Lisaltur, deres partnere eller relaterte konserner, agenter eller ansatte holdes ansvarlig for noen avgjørelse eller handling, som blir tatt basert på informasjonene i disse sidene eller for noen konsekvens, skade, liknende eller spesiell, selv om de er blitt informert om muligheten for slik skade.

Noen lenker i nettsidene er forbundet med andre internettsider, eiet og administrert av andre. Lisaltur har ingen kontroll eller ansvar overfor innholdet i disse.

Lisaltur har et e-handelssystem, med elektronisk betaling. Selv om den er beskyttet med SSL kryptering er det en veldig begrenset mulighet for interferens i forbindelsene og en tredjepart kan ta innholdet i forbindelsen i besittelse. Ved svindel, vil Lisaltur iverksette alle de tiltak som er forutsatt i loven for å forfølge de ansvarlige.

....................................................

» Erklæring vedrørende personvern

Lisaltur respekterer sine brukeres privatliv. Vi er forpliktet til å beskytte våre brukeres og klienters privatliv, når det gjelder beskyttelse av data og brukers privatliv, over hele verden.

Lisaltur vil ikke offentliggjøre personlige data til andre uten deres kjennskap, slik loven anmoder.


....................................................

» Innsamlet informasjon

Vi kan innhente personlig informasjon gjennom undersøkelser eller registreringsblanketter og når vi får en e-post med personalia. Alle skjemaer som samler personlig informasjon, er fullstendig identifiserte og er ikke forsøkt skjult.

Vi samler også automatisk informasjon hver gang noen besøker våre nettsider. Informasjonen blir brukt kun for opptelling og i statistikker vedrørende tilgang til nettsidene, brukerne blir ikke identifisert.

Informasjon skaffet på denne måten, som inkluderer demografiske data og navigasjonsmønster, blir bare brukt aggregert.

Vi bruker kontaktinformasjon i registerblankettene for å kontakte kundene når dette er nødvendig og for å gi regelmessig informasjon om Lisaltur. Brukerne kan velge om de vil bli fjernet fra våre distribusjonslister.
....................................................

» Bruk av personlig informasjon

Vi prosesserer personlig informasjon som er innsamlet gjennom nettsiden lisaltur.com til å:
· gi personifisert service
· foreta markedsundersøkelser
· gi informasjon om produkter og tjenester som vi disponerer

Hvis du ikke ønsker å motta informasjon vedrørende våre produkter og tjenester, eller produkter og tjenester tilgjengelig sammen med eller i andre organisasjoners navn, vennligst kryss av for dette i den respektive boksen på registreringsblanketten.

Vi bruker også informasjonen i aggregert form (slik at bruker ikke blir identifisert):

· for å lage markedsprofiler
· til hjelp i strategiutvikling
· for å kontrollere bruken av nettsidene


....................................................

» Bruk av informasjonskapsler "cookies"

Vi benytter ikke "cookies" for å identifisere deg når du besøker lisaltur.com. En cookie er en liten informasjonskapsel sendt fra en internettserver til en nettleser, som gjør det mulig for serveren å samle informasjon fra nettleseren.

....................................................

» Valg

Du kan motta periodisk informasjon via e-postmeldinger som inneholder nyhetsbrev eller annet informasjon.

Nyhetsbrevene inneholder informasjon om viktige nyheter og fordeler i våre nettsider.

Våre nettsider gir brukeren adgang til å stoppe våre direkte sendinger.

....................................................

» Internettbaserte overføringer

Fordi Internett er en global omgivelse vil bruk av Internett til innsamling og prosessering av personlig data nødvendigvis involvere overføring av data til en internasjonal base.

Derfor, når du surfer på lisaltur.com og kommuniserer med oss elektronisk, godtar du, på denne måten, også vår prosessering av individuell data.

Vår framgangsmåte vedrørende personvern omfatter ikke andres nettsider..
....................................................

» Forandringer i vilkårene

Lisaltur forbeholder seg retten til å foreta forandringer i en hvilken som helst del av nettsidene.

Som følge av vår politikk vedrørende aktualisering og forbedring av internettsidene, kan Lisaltur ønske å foreta forandringer av vilkårene (inklusive de som er relatert til bruk av innholdet).

Når vilkårene forandres, vil du bli informert via e-post eller ved publisering av detaljene i forandringene. Endringene vil bli inkludert sist i disse vilkår.

Brukeren sier seg enig og handler etter forandringene, hvis nettsidene brukes etter publisering eller etter at informasjon er mottatt.
Hvis brukeren ikke er enig i å handle etter disse forandringer, bør nettsidene ikke brukes etter publisering eller etter at informasjon er mottatt.

....................................................

» Generelt

Man kan ikke assosiere, overdra lisens eller overføre noen av sine rettigheter i disse vilkår.

Hvis noen foranstaltning i disse vilkår blir konstatert ugyldig av en domstol med kompetanse, vil foranstaltningens ugyldighet ikke affektere gyldigheten i de andre foranstaltningene i disse vilkår, som bør opprettholdes.

Foranstaltningene i disse vilkår er til bruks virkemål og har ingen juridisk effekt eller betydning.

....................................................

» Kontakt Lisaltur

Vennligst kontakt oss, hvis det er noe du tviler på i erklæring vedrørende personvern eller med hensyn til bruken av nettsidene..

....................................................

Português
English
Español
Français
Deustch
Svensk
Norsk
Dansk
Nederlands
Polksi
Pycco
 
Photo Gallery
Travel Information
Algarve Golf
Algarve Map

Hovedkontor Lisboa
(Reservasjonssenter)

Åpningstider:
09.00-13.00 og
14.30-18.00
Rua António Enes, 9-4º Dt.
1050-023 Lisbon

Tel: (351) 213 547 736
.......(351) 213 547 024
Mobiltelefon for reservasjon:
......(351) 91 248 17 78
Fax: (351) 213 538 225
......
E-mail: reservas@lisaltur.com

SKYPE ADVANCE:
lisalturlisboacomercial
lisalturreservas1
lisalturreservas2
lisalturreservas3
LisalturlisboacContabilidade

tripadvisor

Pme lider

Prémio CGD Lisaltur

Recomende este site
Bookmark
 
Regina *** da Galé webdesign: Ideias Frescas, © 2004 | reccommended screen resolution 1024x768 | IE 5.0 or above